...
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları

I. Yetenek Kazanım Süreci
AKKA Otomasyon olarak vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarılarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için tüm işe alım araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. İşe alım kaynaklarının başında Akka Otomasyonun kendi web sayfası içerisinde acık pozisyonları ilan eden ve iş başvurusu yapılabilen bir alan bulunmaktadır ve aynı zamanda kariyer.net, linkedin gibi alternatif işe alım kaynaklarından da yararlanılmaktadır.
II. Yetenek Yönetimi Süreci
Uygulanan performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergeleri belirlenerek tüm şirketin aynı hedeflere koşabilmesi için hedefler, belirli bir model çerçevesinde yukarıdan aşağıya kırılmaktadır.
Hedefler gerçekleştirilirken sadece “ne” yapıldığına değil, “nasıl” yapıldığına da odaklanılabilmesi ve şirket kültürünü besleyen davranışların da takip edilebilmesi için temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerden oluşan yetkinlik çatısı kurgulanmış ve performans yönetim sistemine dahil edilmiştir.
III. Elde Tutma Süreci
Kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının arttırılarak sürdürülebilir olması elde tutuma sürecimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın katma değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi kullanılmaktadır.

...
Staj Başvurusu

Stajer Gelişim Programları

Üniversite stajyerleri için geliştirilen “Stajyer Gelişim Programı” ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekte, potansiyel tüm adaylar ile kariyer günleri, istihdam fuarları vb. aktiviteler ile bir araya gelmeyi önemsemektedir.
Aynı zamanda Akka Otomasyon’un kendi web sayfasında Stajyer ilanları yayınlanarak başvurular alınmaktadır.
Stajyer istihdam süreci Akka Otomasyon için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak görülmektedir.
Personel ve stajyer işe alım süreçlerimizde, yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek sınavları, vakalar ve ihtiyaç oldukça da yabancı dil sınavları uygulanmaktadır.

...
Açık İş İlanları

Lider Gelişim Programları

Açık İş ilanları

...
Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel seçme süreçlerimiz;

Başvuru
İnceleme
Mülakat
Referans araştırması
Değerlendirme
İş teklifi